Laicos mercedarios de Barsil en Assamblea. Rezemos por ellos/as